Pål Nordenborg, født 1938, har de siste årene gjenopptatt sin virksomhet som bildende kunstner. I tillegg til tegning arbeider han for det meste med malerier, fortrinnsvis akryl på lerret. Motivene er som regel stedsbundne og fra Oslo-området, i en form som kan kalles dokumentarisk fiksjon.

Pål Nordenborg kan kontaktes via e-postadressen to-pal@getmail.no, telefon 90 11 63 32 eller postadressen Hammerstads gate 23,
0363 Oslo. 

Bildegalleriene under viser en del av produksjonen.

Blomsterbilder | Croquier | Oslobilder | Tegninger | Diverse bilder | CV